Trò chơi banh đũa (nẻ)

Trò chơi banh đũa (nẻ)

Banh đũa, ở quê của Bồng Lai gọi là chơi nẻ. Mỗi vùng có mỗi cách chơi riêng, và số đũa cũng khác nhau có nơi dùng 6 cây, có nơi dùng 10, 12 cây. Ở chỗ BL thì chơi canh 1 (tức là dồi banh lên bỏ bó đũa xuống, bốc từng cây), canh 2 … rồi đến canh 6 (chơi 6 cây). Xong tới:

– Bó, phe địch túm số đũa lại, rồi người chơi phải hốt gọn không để rơi rớt cây nào.
– Rẻ, dồi banh chia bó đũa làm 2, khi bốc không được **ng vào 1/2 đũa còn lại.
– ……???
– Giã gạo, dộng xuống mặt đất, so le hay rập tùy theo qui ước 2 bên.
– Khẽ, cũng chia đũa làm 2, rồi khẽ hai đầu vào nhau kêu cho ròn.
– Gạt, cũng như khẽ nhưng không được cho ra tiếng động.
(Sau mỗi lần Giã, Khẽ, Gạt đều có kết thúc bằng động đổi nẻ từ tay này sang tay khác, quên mất tên gọi)
– Chuyền, đôi hay chiếc tùy theo qui ước. Lúc này là vừa chuyền vừa hát bài:
Qua cầu
Ngắt ngọn rau răm,
Bỏ vô than thuốc,
Sắc đi sắc lại,
Cho đúng bảy phân,
Chuyền qua ba cái,
Chuyền về ba cái,
Sang cái tay,
Sang cái chân,
Bắt con một nhất.
(Bỏ đũa xuống, bắt từng chiếc, như đi canh một, nhưng không được chạm vào cây đũa khác ngòai cây đũa đang bắt, vừa bắt vừa hát)
Một bắt một, (cho đến khi hết đũa)
– Nẻ, ôm bó đũa nẻ xuống đất hai đầu 6 cái, 10 cái tùy qui ước.
Xong hết một bàn. Được đi tiếp bàn khác hay không cũng là do qui ước. Có người chơi hay, làm tiếp luôn mấy bản.