Tag Archives: trò rồng rắn lên mây

Trò rồng rắn lên mây

Trò rồng rắn lên mây

Một người đứng ra làm thầy thuốc, những người còn lại sắp hàng một, tay người sau nắm vạt áo người trước hoặc đặt trên vai của người phía trước. Sau đó