Tag Archives: thế giới loài chim

Quạ nhận biết được tiếng nói con người

Quạ nhận biết được tiếng nói con người

Các nhà nghiên cứu Áo nói rằng quạ có thể học cách nhận ra tiếng người quen thuộc và tiếng kêu của những con chim quen thuộc khác loài. Theo đài BBC,