Tag Archives: tập tính của thằn lằn

Tìm hiểu về tập quán sinh sản của thằn lằn

Tìm hiểu về tập quán sinh sản của thằn lằn

Whiptail là loài thằn lằn đuôi dài sống ở khu vực Nam Mỹ và Mexico. Đối với những con whiptail cái, việc tìm kiếm một người bạn tình được coi là điều