Tag Archives: Tam đảo

Tour Tây thiên – Thiền viện trúc lâm – Tam đảo

Tour Tây thiên - Thiền viện trúc lâm - Tam đảo

Ngày 1: Hà Nội – Khu danh Thắng Tây Thiên 5h30: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại điểm hẹn khởi hành đi khu danh thắng Tây Thiên nằm trong hệ