Tag Archives: sinh vật tuyệt chủng

50% sinh vật biển đã biến mất trong 45 năm qua

50% sinh vật biển đã biến mất trong 45 năm qua

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt hơn dưới đáy biển. Việc đánh bắt quá mức kết hợp với những thay đổi môi trường sống đã làm giảm đến 50% "dân