Tag Archives: sao biển

Tiến hóa nhanh không tưởng ở sao biển

Tiến hóa nhanh không tưởng ở sao biển

Những loài mới có khả năng tiến hóa nhanh đến mức nào? Nghiên cứu về sao biển ở Úc cho thấy quá trình này có thể diễn ra trong vòng 6.000 năm.