Tag Archives: rắn trên cạn

Loài rắn độc nhất thế giới

Loài rắn độc nhất thế giới

"Rắn biển Belcher" là loài rắn độc nhất dưới nước cũng là loài rắn độc nhất trên thế giới. Chỉ cần vài miligram nọc độc của chúng là đủ để giết chết