Tag Archives: rắn leo cây như thế nào

Làm cách nào rắn leo lên cây?

Làm cách nào rắn leo lên cây?

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, mặc dù rắn không có chân nhưng nó có những cách sáng tạo để khỏi bị rơi khi leo lên cây bằng cách sử dụng