Tag Archives: Octopoteuthis deletron

Mực thoát thân bằng cách hy sinh bộ râu

Mực thoát thân bằng cách hy sinh bộ râu

Khi gặp tình huống nguy hiểm, một loài mực ống tự loại bỏ xúc tu để đánh lạc hướng kẻ thù rồi bỏ trốn. Stephanie Bush, một nhà khoa học của Đại