Tag Archives: ốc xào khom

Ốc xào khóm, hương vị đậm đà

Ốc xào khóm, hương vị đậm đà

Dẫu bây giờ nghề nông đỡ vất vả hơn xưa, máy móc đã làm thay con người rất nhiều, từ lúc cày bừa cho đến khi thu hoạch. Tuy vậy mỗi lần