Tag Archives: ngồi trên lưng trâu

Trò chơi đồng dao chăn trâu xứ Quảng

Trò chơi đồng dao chăn trâu xứ Quảng

Trò chơi hát này như sau: một lớp ngồi dưới cầm tay nhau xếp thành vòng tròn, rối nhiều lớp nữa cũng cầm tay nhau, ngồi chồng lên vai lớp dưới, cùng