Tag Archives: nghiên cứu loài ếch

Tại sao ếch độc lại tiết ra đường và mật ở ngoài da?

Tại sao ếch độc lại tiết ra đường và mật ở ngoài da?

Qua phân tích da ếch độc Mantella ở Madagascar, lần đầu tiên nhà nghiên cứu Valerie Clark ở Ireland đã phát hiện ra, da ếch độc chứa lớp đường và axit mật