Tag Archives: món rắn trun

Món rắn trun xào lá nhàu

Món rắn trun xào lá nhàu

Những ngày cuối tuần hễ rãnh, tôi lên xe phóng ù về quê, nơi có những người chú, người bác chân chất... Và ở đó, tôi được thưởng thức những món dân