Tag Archives: loài vượn

Vượn – ca sĩ opera chuyên nghiệp

Vượn - ca sĩ opera chuyên nghiệp

Một nghiên cứu mới cho thấy loài vượn có thể điều khiển các dây thanh âm như những ca sĩ opera chuyên nghiệp. Các nhà khoa học đã tìm ra rằng loài