Tag Archives: loài hổ

Hổ và sư tử, ai mạnh hơn?

Hổ và sư tử, ai mạnh hơn?

Dữ liệu cho thấy hổ thường là kẻ chiến thắng, tuy nhiên kết quả từng cuộc đối đầu hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi cá thể. Người La Mã xưa