Tag Archives: lễ hội

Trò chơi dân gian – ném còn

Trò chơi dân gian - ném còn

Với người Việt cổ xưa, trò chơi này thường dành cho giới nữ, con nhà quý phái, xưa kia là các mỵ nương, con gái Lạc hầu, Lạc tướng. Đối với các