Tag Archives: lâm đồng

Lịch sử hình thành Vườn quốc gia Cát Tiên

Lịch sử hình thành Vườn quốc gia Cát Tiên

Trong thời kỳ chiến tranh, vùng đất bây giờ là Vườn quốc gia Cát Tiên này đã là một phần của căn cứ địa chiến khu Đ rộng lớn, cũng gánh chịu