Tag Archives: đánh quay

Trò chơi dân gian đánh quay

Trò chơi dân gian đánh quay

Đánh quay là trò chơi dành cho con trai. Chơi thành nhóm từ 2 người trở lên, nếu đông có thể chia thành nhiều nhóm. Một người cũng có thể chơi quay,