Tag Archives: cua lông lá xồm xoàm

Cua ‘người rừng’

Cua 'người rừng'

Cua “người rừng” sống ở vùng nước sâu gần biển Costa-Rica, trên càng là một vườn vi khuẩn, dùng để làm thực phẩm cho chính chúng. Sở dĩ người ta gọi loài