Tag Archives: các nhà khoa học

Quạ nhận biết được tiếng nói con người

Quạ nhận biết được tiếng nói con người

Các nhà nghiên cứu Áo nói rằng quạ có thể học cách nhận ra tiếng người quen thuộc và tiếng kêu của những con chim quen thuộc khác loài. Theo đài BBC,

Làm cách nào rắn leo lên cây?

Làm cách nào rắn leo lên cây?

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, mặc dù rắn không có chân nhưng nó có những cách sáng tạo để khỏi bị rơi khi leo lên cây bằng cách sử dụng