Tag Archives: bồ câu

Bồ câu có ‘la bàn’ trong não

Bồ câu có 'la bàn' trong não

Các nhà khoa học Mỹ nói rằng chim bồ câu di chuyển bằng cách ghi nhận thông tin về từ trường của trái đất, sử dụng các tế bào não như một